Ποια είναι η διαδικασία για την εγκατάσταση του κλιματιστικού σας;

Καλέστε το τηλεφωνικό μας κέντρο για να κανονήσουμε άμεσα ραντεβού στον χώρο σας. Στην συνέχεια στην συμφωνημένη τοποθεσία και ώρα θα καταφθάσει μια ομάδα με πιστοποιημένους ψυκτικούς απο την Lklima για να κάνει μελέτη του χώρου, να υπολογίσει τα απαραίτητα και να προχωρήσει στην εγκατάσταση.

Εγκατάσταση Κλιματιστικού από 80€!

Τι περιλαμβάνει η εγκατάσταση των κλιματιστικών μονάδων;

Ποια είναι η διαδικασία για την εγκατάσταση του κλιματιστικού σας;

Καλέστε το τηλεφωνικό μας κέντρο για να κανονήσουμε άμεσα ραντεβού στον χώρο σας. Στην συνέχεια στην συμφωνημένη τοποθεσία και ώρα θα καταφθάσει μια ομάδα με πιστοποιημένους ψυκτικούς απο την Lklima για να κάνει μελέτη του χώρου, να υπολογίσει τα απαραίτητα και να προχωρήσει στην εγκατάσταση.

Εγκατάσταση Κλιματιστικού από 80€!

Τι περιλαμβάνει η εγκατάσταση των κλιματιστικών μονάδων;