Τι κάνουμε

Επισκευάζουμε παντός τύπου κλιματιστικές μονάδες και είμαστε διαθέσιμοι να σας εξυπηρετήσουμε άμεσα με τους πλέον πεπειραμένους τεχνικούς μας

Πως γίνεται η αξιολόγη της βλάβης και πως την λύνω;

Κατόπιν συνεννόησης του ραντεβού μας, σε ώρα και ημέρα της επιλογής σας. Σας στέλνουμε τους καταρτισμένους τεχνικούς μας για την γρήγορη αποκατάσταση της βλάβης, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά και τον πλήρη εξοπλισμό που διαθέτουμε. Ελέγχουμε το κλιματιστικό σας, κάνουμε τη διάγνωση και τέλος σας ενημερώνουμε για το κόστος και το χρόνο που υπολογίζεται ότι απαιτείται για την επισκευή της μονάδας σας.

Επίσκεψη στον χώρο σας από 20€!

Έλεγχος υγρών (φρέον) και τοποθέτηση μανομέτρων για τυχόν διαρροή της μονάδας

Αμπερομέτρηση για τυχόν δυσλειτουργία του συμπιεστή (μοτέρ)

Διάγνωση διαρρής ηλεκτρονικών μερών της μονάδας

Αναλυτικότερα οι έλεγχοι είναι οι εξής

Τι κάνουμε

Επισκευάζουμε παντός τύπου κλιματιστικές μονάδες και είμαστε διαθέσιμοι να σας εξυπηρετήσουμε άμεσα με τους πλέον πεπειραμένους τεχνικούς μας

Πως γίνεται η αξιολόγη της βλάβης και πως την λύνω;

Κατόπιν συνεννόησης του ραντεβού μας, σε ώρα και ημέρα της επιλογής σας. Σας στέλνουμε τους καταρτισμένους τεχνικούς μας για την γρήγορη αποκατάσταση της βλάβης, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά και τον πλήρη εξοπλισμό που διαθέτουμε. Ελέγχουμε το κλιματιστικό σας, κάνουμε τη διάγνωση και τέλος σας ενημερώνουμε για το κόστος και το χρόνο που υπολογίζεται ότι απαιτείται για την επισκευή της μονάδας σας.

Επίσκεψη στον χώρο σας από 20€!

Έλεγχος υγρών (φρέον) και τοποθέτηση μανομέτρων για τυχόν διαρροή της μονάδας

Αμπερομέτρηση για τυχόν δυσλειτουργία του συμπιεστή (μοτέρ)

Διάγνωση διαρρής ηλεκτρονικών μερών της μονάδας

Αναλυτικότερα οι έλεγχοι είναι οι εξής