Τι είναι ο βιολογικός καθαρισμός

Ο βιολογικός καθαρισμός είναι μία πιο εξειδικευμένη εργασία στο κλιματιστικό μας. Ο λόγος είναι ότι όλα τα μέρη της εσωτερικής μονάδας αποσυνδέονται απολυμαίνονται με ειδικά υγρά καθαρισμού, εγκεκριμένα και πιστοποιημένα πάντα από τον Ε.Ο.Φ. Στη συνέχεια επανασυνδέονται πλέον καθαρά χωρίς μικρόβια μύκητες και άλλους βλαβερούς μικροοργανισμούς. 

H σημασία του βιολογικού καθαρισμού

Όπως προαναφέραμε ο βιολογικός καθαρισμός είναι πιο εξειδικευμένη εργασία και προλαβαίνουμε πολλές δυσλειτουργίες θωρακίζοντας τον οργανισμό μας από μύκητες μικρόβια και άλλες βλαβερές ουσίες που προκαλλούν αλλεργίες.

Βιολογικό καθαρισμό από 40€!

Βελτιώνω την ενεργειακή του κατανάλωση και συνεπώς κάνω οικονομία

Δίνω διάρκεια ζωής στην μονάδα μου!

Προλαμβάνω μεγαλύτερη και σοβαρότερη ζημιά

Την κρατάω καθαρή και αποφεύγω την συγκέντρωση των μικροβίων, βακτηριδίων και αλλεργιογόνων μικροοργανισμών.

Κάνω την μονάδα μου ασφαλή στην χρήση της!

Διατηρώ την συνεχή εύρυθμή της λειτουργία!

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων;

Τι είναι ο βιολογικός καθαρισμός

Ο βιολογικός καθαρισμός είναι μία πιο εξειδικευμένη εργασία στο κλιματιστικό μας. Ο λόγος είναι ότι όλα τα μέρη της εσωτερικής μονάδας αποσυνδέονται απολυμαίνονται με ειδικά υγρά καθαρισμού, εγκεκριμένα και πιστοποιημένα πάντα από τον Ε.Ο.Φ. Στη συνέχεια επανασυνδέονται πλέον καθαρά χωρίς μικρόβια μύκητες και άλλους βλαβερούς μικροοργανισμούς. 

H σημασία του βιολογικού καθαρισμού

Όπως προαναφέραμε ο βιολογικός καθαρισμός είναι πιο εξειδικευμένη εργασία και προλαβαίνουμε πολλές δυσλειτουργίες θωρακίζοντας τον οργανισμό μας από μύκητες μικρόβια και άλλες βλαβερές ουσίες που προκαλλούν αλλεργίες.

Βιολογικό καθαρισμό από 40€!

Βελτιώνω την ενεργειακή του κατανάλωση και συνεπώς κάνω οικονομία

Δίνω διάρκεια ζωής στην μονάδα μου!

Προλαμβάνω μεγαλύτερη και σοβαρότερη ζημιά

Την κρατάω καθαρή και αποφεύγω την συγκέντρωση των μικροβίων, βακτηριδίων και αλλεργιογόνων μικροοργανισμών.

Κάνω την μονάδα μου ασφαλή στην χρήση της!

Διατηρώ την συνεχή εύρυθμή της λειτουργία!

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων;