Γιατί να κάνουμε συντήρηση;

Η συντήρηση του κλιματιστικού αποτελεί μια από τις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιούνται σε τακτική βάση. Πιο αναλυτικά, στους οικιακούς χώρους, συνίσταται η ετήσια συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων. Ιδανικά η συντήρηση μηχανημάτων για επαγγελματικούς χώρους θα πρέπει να πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο, άνοιξη και φθινόπωρο εξαιτίας των αυξημένων αναγκών των χώρων αυτών.

Συντήρηση Κλιματιστικού απο 17€!

Ποια είναι τα οφέλη της συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων;

Προστατεύουμε το μηχάνημα από τυχον βλάβες.

Δεν το καταπονούμε συνεπώς η λειτουργία του είναι εύρυθμη.

Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και συνεπώς κάνω οικονομία

Προστατεύω και θωρακίζω την υγεία μου από τους βλαβερούς μικροοργανισμούς.

Με την ετήσια συντήρηση παρατείνουμε την διάρκεια ζωής της κλιματιστικής μας μονάδας.

Κάνω την μονάδα μου ασφαλή στην χρήση της!

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων;

Τι προκαλεί η μη συντήρηση σε έναν χώρο;

Συγκέντρωση βλαβερών μικροοργανισμών στα φίλτρα

Συγκέντρωση βλαβερών μικροοργανισμών στο εσωτερικό στοιχείο και στην λεκάνη συμπυκνωμάτων

Βάζουμε σε κινδυνο την υγεία μας απο μικροοργανισμούς που προέρχονται από την μονάδα (πχ μύκητες)

Αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Αύξηση πιθανότητας μελλοντικών βλαβών

Η ποιότητα του αέρα μειώνεται αισθητά

Γιατί να κάνουμε συντήρηση;

Η συντήρηση του κλιματιστικού αποτελεί μια από τις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιούνται σε τακτική βάση. Πιο αναλυτικά, στους οικιακούς χώρους, συνίσταται η ετήσια συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων. Ιδανικά η συντήρηση μηχανημάτων για επαγγελματικούς χώρους θα πρέπει να πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο, άνοιξη και φθινόπωρο εξαιτίας των αυξημένων αναγκών των χώρων αυτών.

Συντήρηση Κλιματιστικού απο 17€!

Ποια είναι τα οφέλη της συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων;

Προστατεύουμε το μηχάνημα από τυχον βλάβες.

Δεν το καταπονούμε συνεπώς η λειτουργία του είναι εύρυθμη.

Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και συνεπώς κάνω οικονομία

Προστατεύω και θωρακίζω την υγεία μου από τους βλαβερούς μικροοργανισμούς.

Με την ετήσια συντήρηση παρατείνουμε την διάρκεια ζωής της κλιματιστικής μας μονάδας.

Κάνω την μονάδα μου ασφαλή στην χρήση της!

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων;

Τι προκαλεί η μη συντήρηση σε έναν χώρο;

Συγκέντρωση βλαβερών μικροοργανισμών στα φίλτρα

Συγκέντρωση βλαβερών μικροοργανισμών στο εσωτερικό στοιχείο και στην λεκάνη συμπυκνωμάτων

Βάζουμε σε κινδυνο την υγεία μας απο μικροοργανισμούς που προέρχονται από την μονάδα (πχ μύκητες)

Αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Αύξηση πιθανότητας μελλοντικών βλαβών

Η ποιότητα του αέρα μειώνεται αισθητά